CZECH REPUBLIC – CSUM

CROATIA – CSUMB
January 31, 2017
DENMARK – DUDS
January 31, 2017

CZECH REPUBLIC – CSUM

Czech Society for Ultrasound in Medicine

Joined EFSUMB in 1993

PRESIDENT/DELEGATE
MUDr. Milan Kocián
předseda společnosti
Visual Medicine s.r.o
Jiráskova 122/11
779 00 Olomouc
E-mail: milan@visualmedicine.cz

 

VICE PRESIDENT
Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
místopředseda
NZZ ortopedická ambulance Velkopavlovická 9
628 00 Brno
E-mail: lhrazdira@volny.cz

 

SECRETARY / SECRETARIAT
Ing. Ladislav Doležal, CSc.

vědecký tajemník
Lékařská fakulta UP Olomouc Hněvotínská 3,
775 15 Olomouc
Tel: 585632114
E-mail: ladol@tunw.upol.cz

 

MEMBERS
Prim. MUDr. Eva Kotulánová

členka výboru
Odd.UZ diagnostiky KZM
FN u sv.Anny v Brně
Pekařská 53 ,65691-Brno tel.543183080
E-mail: eva.kotulanova@fnusa.cz

 

MUDr. Iva Tomášková, Ph.D.
členka výboru
Fakulta sportovních studií MU Brno,
Kamenice 5, 625 00 Brno
E_mail: itomaskova@email.cz

 

HONORARY MEMBER
Prof.MUDr. Ivo Hrazdira, Dr.Sc.
čestný člen výboru společnosti Emeritní profesor
Lékařská fakulta MU v Brně Kamenice 5, 625 00 Brno
E-mail: ihrazdira@seznam.cz

 

 

Translate »